Procesmatige immobilisatie

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Procesmatige immobilisatie is een bewerking van grond of (ingedroogde) baggerspecie tot een herbruikbaar product. Bij het immobilisatie proces worden, door toevoeging van bindmiddelen of hulpstoffen, verontreinigingen gemaskeerd. De receptuur van de bindmiddelen is afhankelijk van de aard van de verontreiniging en de textuur van de te bewerken grond of baggerspecie. Van de verontreinigde grond worden (in het algemeen) vormgegeven stoffen geproduceerd die kunnen worden toegepast in civiele infrastructurele werken en de aanleg van vloeistofdichte vloeren op industrieterreinen. De verontreiniging worden vastgelegd zodat deze op korte en lange termijn geen gevaar opleveren voor het milieu.

De leden van de NVPG beschikken over stationair opgestelde bewerkingsinstallaties en tevens over mobiele (modulair opgebouwd) installaties. Mobiele installaties worden ingezet op grootschalige projecten en op meerdere inzamellocaties. Hierdoor kunnen transportbewegingen worden beperkt.

Leden die beschikken over een installatie voor immobilisatie (mobiel) zijn:

  • B-CIS
  • GRzN

Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven