Grondbank

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Bij infrastructurele werken en bouwkundige werken in sprake van grondverzet. Conform de huidige wetgeving zal op de betreffende locaties bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken zullen zich voornamelijk richten op de beoordeling van de geschiktheid van de locatie voor het (toekomstig) gebruik. Bij de ontwikkelingen van de locaties kan grond vrijkomen (positieve grondbalans). Afhankelijk van de kwaliteit is de grond geschikt voor hergebruik. Hiervoor gelden de voorschriften van het Besluit Bodemkwaliteit. Beoordeling van de kwaliteit en toetsing aan het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit is voorgeschreven in de Beoordelingsrichtlijnen.

Meerdere leden van de NVPG hebben zich toegelegd op de dienstverlening voor inname van partijen grond. Bij aanlevering worden (indicatief) kwaliteitsgegevens overlegd. De partijen kunnen (afhankelijk van de kwaliteit en de voorwaarden) eenvoudige worden gewerkt (zeven) en worden geclusterd tot grotere partijen. Overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit worden partijen gekeurd en worden afgezet in werken (met kwaliteitsverklaring). De werkzaamheden worden door de leden uitgevoerd onder het procescertificaat BRL 9335.

Leden die een operationele grondbank hebben zijn:

  • Attero
  • Boskalis Environmental B.V.
  • Grondreinigingscombinatie
  • GRzN
  • Indaver Nederland B.V.

Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven