Gezamenlijke branches vragen aandacht bij de opstelling van het regeerakkoord voor circulaire economie

01-07-2021

Om vanuit het bedrijfsleven een bijdrage te leveren bij de opstelling van het nieuwe regeerakkoord hebben de gezamenlijke branches, zowel de primaire grondstoffen winners als de recyclingbedrijven, het initiatief genomen om samen met de overheid richting te geven aan een nieuw circulair tijdperk. De leden van de branches ondersteunen het Grondstoffenakkoord en benadrukken dat circulair ontwerp van materialen en toepassing van recyclaat essentieel is voor de transitie naar de circulaire economie. Het is een grote maatschappelijke opgave om deze doelstellingen te realiseren. Het bedrijfsleven beschikt over de kennis vanuit de praktijk en wil deze kennis, op basis van onderling vertrouwen, met de overheid te delen.

Lees hier meer.


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven