Wijziging samenstelling van bestuur

18-01-2013 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft Wim Hulshof zijn functie bij Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) neergelegd. Wim heeft ruim 25 jaar ATM vertegenwoordigd in de NVPG, waarvan 11 jaar als voorzitter en 4 jaar als bestuurslid. Hij heeft in deze jaren de vereniging vertegenwoordigd in vele commissies en was het boegbeeld van de NVPG. Mede door de inzet van Wim heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een volwaardige branchevereniging. In de laatste ledenvergadering van 2012 is Wim Hulshof afgetreden als voorzitter van de NVPG en wordt opgevolgd door Kees de Ridder.

Bestuursfunctie

Naam

Voorzitter

Dhr. K. de Ridder

Penningmeester

Dhr. H. Boer

Lid

Dhr. J. van Erven


Terug naar het overzicht

2013 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven | Website: WN-Media - Vormgeving: Fine Graphic