Uitreiking eerste certificaat BRL SIKB 7500 Droog Zeven in Nederland

20-01-2011 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Het Ministerie van VROM heeft aangegeven dat het (droog) zeven van ernstig verontreinigde grond in Bbk/Rbk is aangemerkt als bewerking en daarmee als erkenningsplichtig. BRL SIKB 7500 met protocol 7510 is in de regeling bodemkwaliteit per 1 oktober 2010 gewijzigd.

Deze techniek wordt met name toegepast voor het reinigen van met asbest verontreinigde grond. Op dit moment is er een overgangsperiode en vanaf 1 juli 2011 moet een ieder die deze reinigingstechniek toepast beschikken over een erkenning van AgentschapNL. Dit geldt tevens voor het op locatie reinigen.

VAR B.V. is al velen jaren actief in deze markt. Niet alleen de grond wordt gereinigd, ook het uitkomende puin wordt ontdaan van asbest. Dit gebeurt via machinale scheiding waardoor het handwerk tot een minimum wordt beperkt.

VAR B.V. is het eerste bedrijf in Nederland dat volgens de nieuwe norm is gecertificeerd. SGS Intron Certificatie B.V. heeft VAR B.V. beoordeeld en de audit afgenomen in dit proces. Ook bij de eerdere BRL SIKB 7500 met protocol 7510 waren beide partijen de eersten die opgingen voor dit certificaat.

Voor VAR B.V. is dit certificaat van groot belang daar zij de grond welke vrijkomt bij de sanering van de asbestwegen rondom Goor dit jaar zal verwerken. De verwachting is dat in de eerste zes maanden van 2011 circa 100.000 ton zal worden aangevoerd.

SGS Intron Certificatie B.V. is sterk op het gebied van het beoordelen van kwaliteitssystemen, procescertificering op gebied van de civiele techniek, milieu, bouw en sport. Daarnaast beschikt SGS INTRON Certificatie B.V. over zeer ruime ervaring op het gebied van productcertificering voor KOMO en NL-BSB voor een groot deel van de bouwketen.

VAR B.V. is een innovatief denkende en werkende organisatie in Wilp-Achterhoek die zich primair richt op het omzetten van afval in grondstoffen, brandstoffen en andere bruikbare producten. Het ultieme doel van de activiteiten is het stimuleren van hergebruik van materialen.


Terug naar het overzicht

2013 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven | Website: WN-Media - Vormgeving: Fine Graphic