NVPG-lid ATM Moerdijk bouwt immense opslag voor verontreinigde grond

14-08-2013 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

De bouw van de nieuwe opslagloods voor verontreinigde grond is zo goed als klaar en heeft de skyline van ATM definitief veranderd. De nieuwe loods heeft 7.6 miljoen euro gekost en is het grootste project dat ooit bij ATM is uitgevoerd.

ATM verwerkt op industrieterrein Moerdijk per jaar circa 800.000 ton verontreinigde grond, puin en teerhoudend asfaltgranulaat in haar thermische reinigingsinstallatie tot herbruikbaar materiaal. Jaarlijks wordt ook circa 50.000 ton klein chemisch afval en 700.000 ton industrieel afvalwater- en slib verwerkt.

In de jaren tachtig zijn op het terrein van ATM vier verontreinigde grondloodsen gebouwd met een totale opslagcapaciteit van 40.000 ton. Inmiddels gaat de capaciteit van de grondreinigingsinstallatie richting 1 miljoen ton en ontstond de behoefte aan meer opslagcapaciteit.

Het grondwater op de betreffende bouwlocatie bleek echter vervuild te zijn door het bluswater van buurman Chemie-Pack. Daarom moest er eerst een drainage worden aangelegd om het grondwater op te vangen. Bovendien is de bouwlocatie opgehoogd met grond die door ATM zelf is gereinigd en daarna is gecertificeerd.

In juli 2012 kon worden begonnen met de bouw van de nieuwe loods en het slopen van de oude. Omdat de installatie tijdens de verbouwing operationeel bleef, was er continue afstemming nodig tussen de aannemer en de opdrachtgever. ATM heeft bij de bouw gebruik gemaakt van lokaal aanwezig aannemers.

De droge cijfers geven aan hoe groot de loods daadwerkelijk is. Het vloeroppervlak bedraagt 15.000 vierkante meter en in de hal kan straks 300.000 ton verontreinigde grond worden opgeslagen. Voor de aanleg van de vloer is 6.000 kubieke meter beton gebruikt en in de wanden is 6.500 kubieke meter beton verwerkt. Als alle 1.250 benodigde betonmixers achter elkaar zouden staan, zou dat een rij van ruim 15 kilometer opleveren. Bovendien is 1.000 ton betonijzers verwerkt in de vloer en 1.000 ton in de wanden. De dakconstructie weegt ook 1.000 ton. In de 33.5 meter hoge loods en heeft een vrije overspanning.


Terug naar het overzicht

2013 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven | Website: WN-Media - Vormgeving: Fine Graphic