Grondreinigingsbranche blijft innoveren

02-04-2013 umbraco.MacroEngines.DynamicXml

De leden van de NVPG anticiperen op de verandering van de wetgeving inzake de toepassing van AEC bodemas. In het verleden werden AEC bodemassen (voorheen AVI-bodemassen) toegepast, als funderingsmateriaal, in de GWW sector. Toepassing van deze bodemassen was alleen mogelijk onder IBC condities. In maart 2012 is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging van Afvalbedrijven de “Green Deal bodemas” getekend. In deze Green Deal hebben partijen afgesproken om de kwaliteit van bodemassen te verbeteren tot een schone (vrij toepasbare) bouwstof. Deze opwerking past binnen het beleid van de overheid om de categorie IBC bouwstoffen in 2020 geheel te laten vervallen. Op dit moment wordt (in samenwerking tussen het Ministerie, de Vereniging van Afvalbedrijven en de NVPG) een verdieping van de Green Deal voorbereid. In deze Green Deal worden afspraken gemaakt tussen de overheid en het bedrijfsleven over de opwerking/reiniging van AEC bodemassen voor vrije toepassing. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen hebben HVC en Boskalis Dolman, in de periode van 2010 en 2011, praktijkonderzoeken uitgevoerd. Deze kleinschalige proefreinigingen waren succesvol. De positieve resultaten hebben geleid tot een grootschalig tweejarig onderzoeksproject. Gedurende deze periode zal circa 100.000 ton bodemassen per jaar worden gereinigd. De bodemassen komen vrij bij de verbrandingsinstallatie van HVC in Alkmaar en Dordrecht. Het onderzoeksproject is bedoeld om de technische, milieuhygiënische en economische haalbaarheid van deze reinigingstechniek op industriële schaal aan te tonen. Het grootschalig onderzoek is gestart in maart 2013.


Terug naar het overzicht

2013 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven | Website: WN-Media - Vormgeving: Fine Graphic