Beleidsplan NVPG 2017 – 2020

In de ledenvergadering van december 2017 is het nieuwe beleidsplan van de NVPG door de leden vastgesteld. In het nieuwe beleidsplan zijn de doelstellingen van de vereniging geactualiseerd en opnieuw geformuleerd. De doelstellingen van de NVPG zijn erop gericht om een essentiële bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van duurzame technologieën en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij wordt beoogd de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van de opwerking verontreinigde grond, verontreinigde baggerspecie, verontreinigde oude spoorballast en overige minerale afvalstoffen, volgens de richtlijn “Herstel en beheer (water)bodemkwaliteit” te verhogen en primaire grondstoffen maximaal te vervangen door kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen.

Het beleidsplan is hier te downloaden.

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven